Arne Viste’s favoritt julesang

Like før jula satte inn hadde jeg gleden av å besøke familien Viste. «Vet du hva som er favoritt julesangen vår», spør mor Viste plutselig?

Nei, svarer jeg! – «Mitt hjerte alltid anker». Vi lo godt fordi akkurat nå er det flere anker som ligger og ulmer i det som har blitt Arne Viste saken. Hele saken handler om at de som er lengeventende skal få verdigheten tilbake den tiden de er i Norge. Av helt ukjente grunner ble situasjonen forverret i 2010/11 da skattekortet ble tatt fra dem. Mange endte med en enda mer fastlåst situasjon. Samtidig fordekket politikerne at den norske stat skyldte millioner i manglende skatteoppgjør. Det kan per i dag dreie seg opp mot 4-500 millioner som skulle vært ført tilbake til de lengeventende og deres arbeidsgivere. Kan det være at en urett er prøvd skjult med en enda større urett?

Jo mer vi har gravd i dette så er skatteteorien styrket. Det hadde vært viktig hvis gravejournalister ville se inn på dette og evnt eliminere eller sannsynliggjøre denne teorien

Inn i dette er det flere anker vi venter svar på og som kan bli viktige delmål på veien til løsning for de lengeventende. En anke har gått til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. En anke går på konkurssak mot Plog. Andre saker ligger på vent. Det er avdekket at så mye som tjue saker kan være opprettet mot Arne Viste og Plog. Norsk lov tilsier at en mistenkt har rett på at saken kommer opp for retten eller legges død inn rimelig kort tid. I Arne Viste saken tar myndighetene seg god tid. I flere av sakene er vi nå opp i tre år uten vilje til avklaring. Det er underlig og vi tror at enten så må de henlegge eller så må de føre saken inn for retten.

Før eller siden mener vi at domstolapparatet må inn å forklare hvordan skattekort-nekt sammenfaller med utlendingsloven og med grunnloven. Til nå har staten kunne hevde at grunnloven er en festtale. Interessant at den samme grunnloven ikke er det i den nylig avsatte dommen mot Natur og Ungdom og også i Co-Vid håndteringen er grunnloven blitt brukt som aktiv forklaring på håndteringen av bl.a helseministeren.

Fremdeles står det for oss som uavklart hvordan en arbeidsnekt kan finne husrom i grunnlovens tekst om å «legge til rette for alle arbeidsdyktige» Her kan ikke domstolen la være å avklare i detalj om hvordan dette skal forståes. Her kan ikke den uavhengige domstolen følge den politiske ledelse uten å ha gitt en detaljert begrunnelse. Denne saken kommer ikke til å gå bort. Den kan ikke ties i hjel og heller ikke rettslig innsats mot svakeste ledd vil stoppe saken. Heller ikke konkursprosessen mot Plog kan stoppe det. Heller ikke fengsel av Arne Viste vil løse noe som helst. Alt vi ber om er en ryddig gjennomgang av det juridiske.

Vår slagkraft og utholdenhet er utømmelig. Som julesangen egentlig sier:

Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderom,
Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
Der har min tro sin skatt;
Jeg kan deg aldri glemme
Velsignet julenatt!

God jul og et godt rettferdig nyttår til alle deres som støtter, heier, ber, jobber for at de lengeventende skal få et verdig liv så lenge de er i Norge!

Leave a Reply

%d bloggers like this: