Røff start på 2022 for Kambodsja

Pandemien har igjen begrenset muligheten til store samlinger i norske kirker. Det har vi helt fra starten stilt oss bak, men en alvorlig bakside er at viktig inntekter for kirka i Kambodsja blir kraftig redusert.

Samtidig har vekkelsen i Kambodsja økt i styrke gjennom pandemien. Det har hver uke kommet bilder fra ulike deler av landet av nye huskirker, barn og voksne, hele familier som kneler og ber Jesus-bønnen, lange rekker med folk som skal bli døpt. (Se bilder)

For å være sikker på at vi skal kunne gi kirka i Kambodsja nok støtte til å forvalte vekkelsen så trenger vi nå hjelp fra mange. Alle slags beløp vil være til stor hjelp enten på :

Vipps til IMI Internasjonal #580975 Merk med «Kambodsja»

Bankkonto: 30003400030 Merk med «KAMBODSJA»

Leave a Reply

%d bloggers like this: