Som en bieffekt av Arne Viste sin kamp for de lengeventende ble det synlig at den norske stat urettmessig har tatt inn millioner i avgifter fra de lengeventende. Nå svarer finansministeren:

Read More

Staten ville i utg.pkt gi bot på 600.000kr for å brukt arbeidskraft fra bemanningsbyrået Plog. Saken kom opp i Oslo Tingrett 30. aug. Idag falt dommen med en enstemmig frifinnelse. Det er fullt mulig at staten anker, men retten har etter en “skjønnsmessig helhetsvurdering vurdert at foretaksstraff ikke ilegges.”

Dette er en spesielt viktig sak. Arne Viste har hele tiden stilt splørsmål med at påtalemakten ikke går direkte mot Plog. Det å gå på svakere ledd gir inntrykk av at staten skygger banen. Man kan få inntrykk av at staten vil skremme folk fra å bruke Plog eller jobbe for Plog istedenfor å gå skikkelig inn i det juridiske rettighetene som Arne Viste mener at Grunnloven gir han.

Read More

Karin Andersen (SV): I mediene i 2018 og 2019 kom det frem at asylsøkere med endelig avslag på opphold som var i arbeid fram til 2011 betalte trygdeavgift uten å være medlemmer i folketrygden. Vi er kjent med at flere av de rammede fortsatt ikke har fått tilbake feilberegnet trygdeavgift, til tross for at de har henvendt seg til skatteetaten om dette.
Hvor mange anslås å være omfattet av den eventuelle systemfeilen, og hva vil statsråden gjøre for å rette opp i den?

Begrunnelse:

Read More

Det er heftig gøy. 16 og 17 oktober samleR 16 misjonsorganisasjoner seg i Bergen med et fokus. Her ser du hva som skjer og hvordan du kan bli med:

Read More

Allerede etter tre dager brøt innsamlingen en første barriere. Under ei uke etter vi startet kronerullingen passeres nok en viktig milepæl. Her ser du forløplig resultat og hva saken handler om:

Read More

I et intervju med Dagen forteller Arne Viste om hva som skjedde da han var med på teamtur til Kambodsja. Hver vinterferie arrangerer IMI-kirken teamtur til Kambodsja. Turen har opptil 50 plasser og gir et sterkt møte med folket i landet og med tro som sprer seg gjennom mirakler, godhet og forkynnelse. Det er overveldende og gjør mye med oss. For Arne Viste skulle det bli en kursendring som endte på direkte nyhetssending noen år senere:

Read More

I Kambodsja sulter folk pga at Korona viruset har stengt muligheter til daglig inntekt. Kirkene gjør med begrenset ressurser mye for å hjelpe der det trenges. Se sterke bilder her:

Read More

Nå i juli blir det Åpen Himmel sommerfestival i sommerbyen Mandal. Spennede talere fra inn og utland, god tid til å gjøre deg klar til en etter Corona hverdag. Her ser du noe av det du kan glede deg til:

Påmelding her: ÅPEN HIMMEL 2020

Arbeidet i Kambodsja har gått videre med stor kraft i Corona tiden. Da IMI folket fikk vite om det,

Read More

Vi gleder oss til å være vertskap for Unåddkonferansen i Bergen i oktober. Et intenst døgn som gir innsikt i og fokus på de grupper i verden som har minst tilgang til friheten i Jesus. 16. og 17. Oktober blir et døgn med svært spennende gjester. Her er pressemeldingen som vi har sendt ut:

Read More