Ukentlig får vi inn rapporter fra evangelistene og kirkelederne i Kambodsja om nye som sier ja til Jesus og blir lagt til huskirker. Det er spennende å se hvordan arbeidet i Kambodsja ikke lar seg stoppe selv om restriksjonene hindrer kirka til å samles i kirkebygg. Det er særlig strategien med å starte huskirker der folk bor som gjør at kirka er vanskelig å stoppe. Her er bildene som kom fra Pursat fylke idag. Enda en landsby er nådd med evangeliet og nå var det tid for dåp i naturskjønne omgivelser: (Tekst fortsetter under bilder)

Det er evangelist Bora og Samet som leder ann i dette området. De er begge blandt evangelistene som fortsetter etter at fem års støtteprogram har gått inn i en selvforsørgende fase. Hver sjette måned kommer de fremdeles inn til samling sammen med de andre 120 evangelistene i Kambodsja. De trenger din støtte og du kan vippse dem via IMI Internasjonal på #58 09 75

Mange misjonsorganisasjoner har valgt å hente sine misjonærer hjem under Corona utbruddet. Det får dels store konsekvenser hvis arbeidet er mer eller mindre avhengig av misjonærene. I Kambodsja har IMI Internasjonal 125 evangelistmisjonærer, 35 lærermisjonærer og en stab på 8 trente ledere. Ingen er kalt hjem. Alle er i fullt arbeid. Her ser du hvorfor:

Read More

Media fatter interesse for hvorfor det er fullt trøkk i misjonsarbeidet utfra IMI-kirken. Les her intervjuet med Steve Bruns:

Read More

Som et ledd i å følge opp ungdomslederne kjørte Dara, Sokhom og Chanrith i gang talk show for ungdommene. En time med tull og tøys, undervisning og lovsang i et land som ikke har like mange påske tradisjoner som europeiske land. Og det funket. Det er rett under 2000 som har sett sendingen nå noen timer etterpå. Det geniale er at de på denne måten setter ungdommene i gang med å danne små huskirker der de nå er. Mange har forlatt storbyen og er nå hjemme hos familien. Det gir mulighet til å ta familien inn i et møte med Jesus. Mange av ungdommene var ikke kristne da de dro og har møtt troen i storbyen.

For andre er talk showet en styrking av det lokale ungdomsarbeidet. Hva gjør vi når vi ikke kan samles, hvordan leder vi, hvordan skaper vi trosfellesskap selv under lock down?

Sånn så det ut da jeg fulgte sendingen hjemmenfra:


Du kan se live sendingen ved å søke opp Impuls Cambodia. NB: ligger på deres Khmer side.

Ditt bilde av Gud vil gi ulike svar på spørsmålet. Hvis Gud har blitt en god Pappa Gud som vil deg bare godt, da lytter du gjerne til hans innsikter både i enkle dager og i krevende dager. Et bilde av Gud som streng og dømmende, vil oftere gi profetisk innsikter som kaller pandemien Guds straffedom. I et bilde av Gud som venn ser det annerledes ut:

I det krisa tok til, samlet vi staben i Kambodsja og fordelte oppgaver utfra en femfoldig innsikt. Aposteltypene begynte f.eks å forklare hvordan man setter opp en forenklet kirke i en tid hvor kirkebygget ikke kan brukes. Lærerne satte i gang å forberede undervisning som de mange huskirkene kunne bruke på deres samlinger og profetene begynte å lytte til Guds stemme. Her er noe av det de har delt så langt:

Read More

Hver uke følges våre Lærermisjonærer opp av Dara og Sithuon. Jeg har fått lytte til noen av samtalene og det er inspirerende å høre hvordan de som nå reiser hjem til sine landsbyer benytter anledningen til å starte nye huskirker, hvordan man går langt i godhet gjennom matutdeling når matprisene skyter faretruende i været og hvordan våre mange misjonærer nå bruker tida til å istandsette flest mulig slik at veien til tro på Jesus blir så kort som mulig for landets 16 millioner innbyggere.

I Kambodsja er det fullt trøkk. I noen provinser full lock down, i andre mulig å samle noen til trening. Vi har 125 Evangelistmisjonærer. 35 lærermisjonærer, 8 i stab, 600 IMPULS ungdommer, mange Agenda1 menigheter. De bruker alle midler for å sette folk i nærkontakt med troen på Jesus. Her er noen bilder fra det som foregår akkurat nå:

Read More

For en giverglede !

Palmesøndagens kollekt i IMI kirkens mange små gudstjenestefellesskap gikk til kirka i Kambodsja. Selv om Kambodsja er i lock down er det fullt trøkk utfra misjonærene våre i landet. Vi har strukturert for en tid som dette og nå er det en svært spennende tid for Kambodsja.

Derfor er det enormt oppmuntrende at IMI familien og venner rundt om i Norge slår til med en fantastisk kollekt. I kveldstimene ser strømmen av store og små beløp ut til å roe ned noe og vi har så langt passert 39.000kr. Det er helt fantastisk! Tusen takk til alle dere som på denne måten heier på kirka i Kambodsja.

Hvis du ikke rakk å gi, men vil bidra så kan du benytte Vipps nr: 580975 (IMI Internasjonal)

Pastor Navy er en av 35 lærere. Her organiserer hun en stor matutdeling fra menigheten hun leder. Viktig i en tid da markedet stenger og matprisene stiger betydelig i Kambodsja

Misjon i krise?

Tankevekkende artikkel i Norge iDag om hvordan misjonen ulike steder responderer på konsekvensene av Korona-krisen.

Du leser den her!

Et lite utdrag her:

Nå stenges også Kambodsja ned. Forløplig er 10 personer maks grense for grupper som samles. Det er allerede ute forbud mot å samles i religiøse bygg, også kristne kirker. Da står mye på spill. Spesielt om dette blir en vedvarende situasjon. Flere scenarioer er mulig:

1. Folk blir vant til å klare seg uten kirke og vi vet at å leve tro alene er krevende. Kirke er per definisjon fellesskap og relasjon

2. Man blir vant til å se gudstjeneste på Internett. Allerede florerer det kristne som deler sine tanker i sosiale medier og de mest ressursrike gjør gudstjeneste på nettet slik at andre kan se på

Begge disse løsningene risikerer å gi bilder av kirke som er det motsatte av hva vi har undervist om de ti siste årene. Kirke er først og fremst disipler som istandsettes til å hjelpe stadig flere inn i etterfølgelse av Jesus. Små og mange fellesskap er ofte det mest effektive for å se dette skje. Det er ikke et «se på fellesskap». men «bli involvert fellesskap». Da må måten disse gruppene og denne istandsettingen skjer på være lett å forstå. Hvis man forstår kan man gjøre det og hvis man gjør det er det muligens multiplisere til mange.

Dagens situasjon og de løsninger de fleste kirkesamfunn velger i denne tida kan trekke de kristne i Kambodsja bort fra en dynamisk måte å være kirke på og over i en pasifiserende kirkestruktur.

Dette er staben i Kambodsja i full gang med å motvirke. Deres online undervisning snakker om hvordan være kirke på en enkel og dynamisk måte, hvordan etablere små enheter som sprer seg til mange. Mye står på spill nå. Vår fordel er at staben nyter stor tillit og har i ti år gitt modeller for hvordan en slik kirke kan se ut. Klarer de å nå gjennom frykt og usikkerhet? Klarer de å aktivere den kunnskap som kirkene allerede har fått? Klarer de å få lederne rundt om i landet til å etablere små disippelgjørende enheter som lett setter fler ei sving?

Følg utviklingen på imisjon.no

Når dollaren gikk i været ble dette prosjektet 200.000kr dyrere over natten. Vil du hjelpe oss økonomisk så kan du vippse til IMI Internasjonal på: #580975 Merk med Kambodsja

Dette har vært vårt viktigste test spørsmål siden oppstarten av arbeidet i Kambodsja. Vi har bygd med tanke på at vestlig personell og økonomi ikke kan komme inn i landet. Vi har utfordret kirkene rundt om i Kambodsja på å bygge en «billig» kirke. Nå er vi der at testen blir virkelighet:

Vår stab ruster nå opp for å bruke alle midler til å støtte og veilede landets kirkeledere. Allerede er misjonærer fra Frankrike, Tyskland, sør Korea, USA m.fl formelt nektet innreise, mens mange av oss andre er stoppet av manglende retur muligheter o.l.

Hva skjer nå?

Read More